Projectcoördinatie bij ontwikkeling maatschappelijk vastgoed


Gestructureerde projectleiding, heldere doelen en kaders, aanjagen en enthousiasmeren. Ik ben de projectleider die verbindt en door samenwerking met interne en externe partners stuurt op resultaat. De opdrachtgever werkt mee als lid van het projectteam of vaker nog als toezichthouder op afstand. Door regelmatige afstemming is er vertrouwen, een fijne werksfeer en een mooi resultaat. Ik ben aanjager, afstemmer en bewaak de voortgang en risico’s.

Projectcoördinatie bij bewonersparticipatie en -communicatie

Leefbaarheids-, onderhoudsprojecten, nieuwbouw en herstructurering vragen om heldere projectleiding en eenduidige afgestemde communicatie. Betrekken van bewoners draagt bij aan tevredenheid en een goed eindresultaat. Te samen met een projectteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de organisatie, werk ik aan de gestelde opdracht. Rollen en verantwoordelijkheden zijn helder. Ik ben een schaker in krachtenvelden en heb ervaring in belangenbehartiging.

Contact

Smits Woondiensten
Sandra Smits
Nieuweweg 35
6871 CA Renkum

info@smitswoondiensten.nl
(06) 295 71 251