Kwaliteitszorg

Organisaties worden afgerekend op hun kwaliteit. Inzicht in bedrijfsprocessen, klantwaarden en output is essentieel. Ik ken de kracht van goed beleid, processen, voorzieningen en communicatie. Te samen met u en uw organisatie zet ik een pad uit van meten en verbeteren.

Contact

Smits Woondiensten
Sandra Smits
Nieuweweg 35
6871 CA Renkum

info@smitswoondiensten.nl
(06) 295 71 251