Werkwijze

Ik voel me betrokken bij uw corporatie en uw klanten. Het leveren van maatwerk en het maken van duidelijke afspraken zijn voor mij belangrijke uitgangspunten in de samenwerking.

Door middel van een heldere opdrachtomschrijving worden taken en verantwoordelijkheden bij aanvang van de opdracht, gezamenlijk gedefinieerd. Regelmatig contact en tussentijdse afstemming zorgen voor een goed eindresultaat. Tijdens een nabespreking aan het einde van de opdracht, worden proces en resultaat geëvalueerd.

Smits Woondiensten werkt volgens een heldere freelance overeenkomst met toegepaste algemene voorwaarden.

Contact

Smits Woondiensten
Sandra Smits
Nieuweweg 35
6871 CA Renkum

info@smitswoondiensten.nl
(06) 295 71 251