Vivare Velp

Verantwoordelijk voor bewonersparticipatie en projectcoördinatie
(augustus 2007 –juli 2008)   

Projecten vallen en staan met serieuze bewonersparticipatie en heldere communicatie. Succes valt en staat met het nakomen van afspraken. Het is een uitdaging voor de woonconsulent om te schakelen tussen alle betrokken partijen en zo gezamenlijk te koersen op het gestelde doel. Ik bewaak het overzicht en draag er zorg voor dat alle activiteiten binnen de gestelde kaders worden uitgevoerd. Dat doe ik zelfstandig, in samenwerking met leden van het projectteam of externen. De inzet van de Woonomgevingsploeg in Velp resulteerde in schone achterdpaden en betrokken bewoners. Voor de bewonersbergeleiding bij een ingrijpend groot onderhoudsproject, kreeg ik een compliment van de voorzitter van de huurdersbelangenvereniging.


Behandelen klachten Klachtencommissie
(augustus 2007 –juli 2008)   

Een klacht is gratis feedback. Mensen en organisaties serieus nemen en bij onenigheid er op een transparante manier samen zien uit te komen. Luisteren, structureren, analyseren, objectiveren, empatisch zijn, een moeilijke boodschap brengen. Maar ook analyseren waar het mis ging en hoe verbeterd kan worden. Deze verantwoordelijkheden gaan mij goed af.

Contact

Smits Woondiensten
Sandra Smits
Nieuweweg 35
6871 CA Renkum

info@smitswoondiensten.nl
(06) 295 71 251