Talis

Adviseur participatie pilot groot onderhoud
(juli 2010 - januari 2012)

Advies over communicatie en bewonersbegeleiding bij groot onderhoud waarbij 40 senioren 5 weken, a.g.v. werkzaamheden, tijdelijk elders logeren. In het projectteam van Talis breng ik kennis,  ervaring en enthousiasme mee om te leren van dit project en het tot goed einde te brengen. Ik regel, ondersteun en coach de projectleider 'Sociaal', maak het projectplan,  regel de verhuizing en accommodatie, maak de communicatiemiddelen en ga mee op huisbezoek. Adviseren en aanpakken daar hou ik van. De kennis en ervaring is vastgelegd in een handboek.


Projectcoördinator ‘Realisatie herhuisvesting vrouwenopvang Nijmegen’
(september 2009 - december 2011)

Talis, Oosterpoort, Hera en gemeente Nijmegen werken samen aan nieuwe huisvesting voor Hera, de vrouwenopvang in Nijmegen. Als spin in het web draag ik zorg voor de algehele projectcoördinatie. Hierbij is afstemming tussen de instanties, intern bij  Talis, bewaking van de voortgang en communicatie van groot belang. Ik stel in overleg het projectplan, sociaal- en communicatieplan op, maak de huurovereenkomst, nieuwsbrieven enzovoorts.  Van advies tot uitvoering en steeds in samenwerking met technisch projectleider, woonconsulent, opdrachtgever en betrokken instanties. Dit project vraagt een lange adem, doorzettingsvermogen, enthousiasme, daadkracht en gevoel voor belangen.  De kennis en ervaring is vastgelegd in een handboek. 
Bewonersbegeleiding en communicatie  
(november 2009 - juni 2011)

Advies over communicatie en bewonersbegeleiding bij diverse projecten. Als lid van een projectteam draag ik zorg voor het opstellen en uitvoeren van een projectplan/communicatieplan en de participatie. Uitvoering van bewonerszaken. Steeds is de adequate inzet van communicatie en afstemming met alle partijen essentieel. Daarvoor sta ik garant.

Contact

Smits Woondiensten
Sandra Smits
Nieuweweg 35
6871 CA Renkum

info@smitswoondiensten.nl
(06) 295 71 251