Stichting Dagloon Nijmegen.

Organisatie congres 'Meister und Gesell'
(oktober 2012 - januari 2013)

Dak- en thuislozen perspectief bieden op wonen en werk en hen daarin begeleiden. Dat is wat KlokBouw, Stichting Dagloon Nijmegen, Portaal en Standvast Wonen beogen met de pilot ‘Meister und Gesell’. De werkwijze is zo succesvol dat de initiatiefnemers ook andere partijen in de zorg, bij de gemeente Nijmegen, bouwbedrijven en corporaties in de regio hiervoor willen enthousiasmeren. Samen met de initiatiefnemers organiseerde ik de drukbezochte bijeenkomst 'Meister und Gesell' in DROOM! op 24 januari 2013. Een gevarieerd programma zorgde voor informatie uitwisseling, verbinding en motivatie om ‘Meister und Gesell’ verder uit te bouwen.

Contact

Smits Woondiensten
Sandra Smits
Nieuweweg 35
6871 CA Renkum

info@smitswoondiensten.nl
(06) 295 71 251