Mooiland

Adviseur participatie en bewonerszaken
(oktober 2012 - heden)

Bewonersorganisaties vinden het contact met hun achterban (huurders van Mooiland) soms niet eenvoudig te organiseren. Namens Mooiland ondersteun ik vijf lokale bewonersraden om dit contact te verbeteren. Door samen na te gaan wat zij willen bereiken, hoe en met wie komen we tot een passend activiteitenplan. Ik adviseer ook hoe je meer kan bereiken door afgestemde communicatie. En met een uitgebreid programma doen ze kennis en ervaring op met het organiseren van activiteiten met bewoners. Hier vindt de ontmoeting plaats. Uitvoering en advies bewonerszaken.   


Adviseur communicatie
(februari 2012 - juli 2012)

Met communicatie het verschil maken in vastgoed projecten. Dat snappen ze goed bij Mooiland Maasland. Selectief is bepaald welke projecten communicatie ondersteuning krijgen. Het zijn veelal gecompliceerde, langdurige trajecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn en de belangen groot. Intern werkte ik samen met projectleiders en woonconsulenten. Extern met gemeentes, zorgpartijen en wijkraden. Te samen, en ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid, droegen we bij aan het gewenste beeld over de projecten. Mijn rol was zowel adviserend, als uitvoerend, als coordinerend. Ook maakte ik het boekje 'Kuukske d'r bij': doordat medewerkers zonder specefieke agenda op de koffie gingen bij huurders, ontstonden waardevolle gesprekken.

Contact

Smits Woondiensten
Sandra Smits
Nieuweweg 35
6871 CA Renkum

info@smitswoondiensten.nl
(06) 295 71 251