Netwerk

Smits Woondiensten is een eenmanszaak met een flink netwerk. Als ik uw vraag niet kan beantwoorden, ga ik binnen mijn netwerk op zoek naar een geschikte oplossing. In overleg breng ik u en mijn netwerk in contact.

Contact

Smits Woondiensten
Sandra Smits
Nieuweweg 35
6871 CA Renkum

info@smitswoondiensten.nl
(06) 295 71 251